top of page
Folkbaroque .jpeg

FOLKBAROCK

Barockmusik i folkton och folkmusik i barockdräkt – följ med Rebaroque på en spännande upptäcktsfärd till 1600-talets krogar och bakgårdar och låt dig förtrollas av den gränslösa musiken!

Precis som idag spreds barockens populära låtar från land till land, och lade grunden för ett gemensamt musikaliskt arv. Pardansen var en spännande nyhet och inspirerade till ny dansmusik. Den blandades med musikaliska influenser från de resande folken, zigenarna och judarna. Mycket av detta blandstoff är föregångare till vår tids polska och springlek, och varianter av melodier kan man direkt härleda till källor i Centraleuropa. Musiken fördes vidare genom muntlig tradition, men en hel del har lyckligtvis tecknats ned och så småningom hamnat i musiksamlingar, bland annat i Sverige. 

 

"Huruvida det är barockmusik i folkton eller folkton i barockdräkt övergår mitt förstånd. Det är driv och rytm och undgår helt den förstenade aktning med vilken tidig barock ofta framförs. Här är det liv och stamp och musik som har roligt, liksom de musiker som framför den. ...Parspelet mellan Mikael Marins viola och Lars Warnstads violin är lysande."

Hälsingekuriren 

bottom of page