top of page

VIVALDI OCH TJEJERNA 

I Venedig gömmer sig obehagliga sanningar innanför Barnhemmets murar. På konserter kan man höra dem, Tjejerna, i så kallade Näktergalsburar, spela så att alla rörs i djupet av sitt hjärta.

Men vilka är dessa barnhemstjejer som spelar så fint men aldrig får ses av världens ögon?

Vivaldi och hans flickorkester blev en enorm succé och folk tog mer än gärna vägen förbi Venedig för att få lyssna på denna fantastiska orkester. Men man fick aldrig se dem. Konserterna genomfördes i kapell bakom galler så att man bara hörde, inte såg dem. Vad var det man ville dölja? Eller skulle flickorna skyddas? En hemsk sanning som kyrkan väl dolde.

 

Vivaldi och Tjejerna är tänkt som en föreställning om utanförskap, brott och musikens universella kraft där vi får möta Vivaldi och hans elever i en både lustfylld och skakande skildring av 1600-talets Venedig. Historia och Musik sammankopplat till en svängig och färgstark mix. Steget är inte särskilt långt till dagens samhälle med ökande mobbing och bristande empati. I föreställningen finns även nyskriven musik och texter samt baserade på vittnesskildringar från Venedig och musik av Vivaldi. 

bottom of page